Dr.sci. Marijana Popović Bajić

Dr.sci. Marijana Popović Bajić

Doktor stomatoloških nauka

Diplomirala na Stomatološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu 2008. godine. Kao jedan od najboljih studenata bila stipendista Vlade Republike Srbije, Ministarstva prosvete i Ministarstva za nauku i tehnološki razvoj. Zaposlena je kao asistent na Klinici za bolesti zuba sa endodoncijom Stomatološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Godine 2008. upisala doktorske studije, a 2012. prijavila doktorsku tezu iz oblasti bolesti zuba i odbranila doktorsku tezu 2016. Na specijalističkim studijama iz iste oblasti od 2010. godine i položila specijalistički ispit 2016.Učesnik na dva naučna projekta i autor brojnih naučno istraživačkih radova.

U stomatološkoj ordinaciji Dr Popović radi kao konsultant od 2010.

Udata i majka dvoje dece.

Bregalnička br. 6

11000 Beograd, Srbija

+381(0)11/24-22-459

+381(0)63-44-33-34

Radnim danima:

08:30-12:30h / 16:00-20:00h

Email

info@drpopovic.com