• Српски језик
  • English
  • Deutsch
  • Русский

Tamara Lukić

Tamara Lukic

Tamara Lukić

  • Stomatološka sestra

Tamara Lukić završila je Zubotehničku školu, smer stomatološke sestre tehničari 2017. Obavila je pripravnički staž u trajanju od godinu dana 2017/2018.

Od decembra 2018. do marta 2019. radila je u Stomatološkoj ordinaciji Dental Studio 32.

Od aprila 2019. godine radi u Stomatološkoj ordinaciji DrPopović.

© Copyright Stomatološka ordinacija Dr Popović, 1987 - 2022, All Rights Reserved