Oralna hirurgija

Oralna hirurgija je grana stomatologije koja uključuje dijagnostiku, hirurgiju i post-operativni tretman obolenja, povreda i stanja koja pogađaju kako funkcionalni tako i estetski aspekt tvrdih i mekih tkiva u vilici (zub, koren, desni, meka tkiva u ustima). Osim svojih terapijskih ciljeva, ova grana ima i preventivne aspekte. Pored ekstrakcije zuba kao i impaktiranih umnjaka, u domen oralne hirurgije spadaju povrede kosti vilice i mekih tkiva, infekcije, ciste i tumori, protetska hirurgija, augmentacija čvrstih i mekih tkiva kao i intervencije na korenu zuba.

Važno je napomenuti da se sve intervencije vrše u ordinaciji, pod lokalnom anestezijom i pacijent je po završetku intervencije funkcionalan i mobilan.

Bregalnička br. 6

11000 Beograd, Srbija

+381(0)11/24-22-459

+381(0)63-44-33-34

Radnim danima:

08:30-12:30h / 16:00-20:00h

Email

info@drpopovic.com