Implantologija

Šta su zubni implanti?

Zubni implanti ili implantati su cilindračni šrafovi koji se ugrađuju u kost vilice i koriste se kao zamena za prirodni koren zuba. Zajedno sa nadgradnjom i protetskom krunicom zuba čine jedinstvenu celinu za funkcionalnu i estetsku rehabilitaciju jednog ili više zuba koji nedostaju. Najčešće se izrađuju od titanijumskih legura ili od čistog titanijuma i moraju biti biokompatibilni, kako ne bi ugrožavali zdravlje pacijenta. Kod same ugradnje implanta cilj je ostvariti kontakt spoljašnje površine implantata i okolnog koštanog tkiva kako bi srasli zajedno (pojava se naziva „oseointegracija“) i tako osigurati trajnost zubne nadoknade.

Pre ugradnje implanta, proverava se zdravlje vaših zuba i desni, sva patološka stanja se saniraju i tek nakon lečenja desni i zuba pristupamo ugradnji. Nakon detaljne rendgen dijagnostike i precizne izrade plana upoznaćemo vas sa  planom terapije.

Koje su prednosti implanata?

  • MANJI GUBITAK KOŠTANOG TKIVA - Implanti čuvaju kost oko sebe od propadanja. Implant čvrsto srasta sa viličnom kosti, čime se sprečava gubitak kosti i povlaćenje desni, koji se često javljaju kod zubnih mostova i ispod proteza.
  • POBOLJŠANA FUNKCIONALNOST - Nakon srastanja implanti funkcionišu kao vaši zubi. Za razliku od zubnih proteza, koje stvaraju neprijatan osećaj stranog tela u ustima, pacijent uopšte ne oseća razliku između prirodnog zuba i onog sa ugrađenim implantom. -
  • OČUVANJE PRIRODNIH ZUBA - zubi oko implanta ostaju netaknuti jer nema potrebe za brušenjem. Implanti služe kao nosači zubnih proteza, jer su one na taj način mnogo stabilnije i udobnije za nošenje. Implanti ni na koji način ne narušavaju kvalitet ostalih zuba, što se može desiti pri izradi zubnih mostova.
  • ESTETSKA - Protetski radovi na implantima spadaju u najestetskije zahvate u usnoj duplji što doprinosi porastu samopouzdanja kod pacijenta

FAZE UGRADNJE IMPLANTA

 

  • Implant se hirurški ugrađuje u kost. Postupak je brzo gotov i bezbolan, budući da se izvodi pod lokalnom anestezijom. Nakon ugradnje sledi period oporavka tokom koga implant srasta s košću („oseointegracija“), što obično traje od 2 do 6 meseci.
  • Nakon perioda oporavka na impIant se postavlja nadgradnja (suprastruktura) na koju ide protetska krunica ili neko drugo protetsko rešenje, u zavisnosti od plana terapije.

Ko može ugraditi zubne implante?

Svako kome nedostaju prirodni zubi, jedan, više ili čak svi  i kome je narušena prirodna mogućnost žvakanja, estetski izgled ili govor kandidat je za ugrađivanje dentalnih impIanta. Takođe impIanti mogu biti idealno rešenje i kod otežanog ili potpuno onemogućenog nošenja totalnih i parcijalnih proteza.

Važno je da imate dovoljno koštanog tkiva, da je kost zadovoljavajuće čvrstoće i da nemate zdravstvenih problema koji mogu ugroziti zarastanje (nekontrolisani dijabetes, hemoterapija nakon tumora i slično).


Proizvođači implanata koje koristimo