Laserski tretman džepova

Najnovija terapija bez bola i hiruškog tretmana je obrada džepova laserom. Superiorna metoda koja je veoma uspešna, estetski prihvatljiva i prijatnija alternativa za tradicionalne hiruške procedure.Terapija laserom je minimalno invazivna za pacijente i sve češće u svetu ali i kod nas predstavlja terapiju izbora za umerenu i uznapredovalu parodontopatiju koja potstiče oporavak parodontalnog ligamenta i stvaranje vezivnog epitela uz tretiranu površinu.