Retencioni splint

Retencioni splint se izrađuje pacijentima nakon nošenja fiksnih aparata kako bi novonastali položaj zuba bio zadržan u budućnosti. Završna faza ortodontske terapije naziva se retenciona faza ili faza održavanja rezultata terapije. Ona započinje onog momenta kada se ukloni fiksni ortodontski aparat i traje minimum 12 meseci a može trajati neograničeno dugo, što zavisi od tipa nepravilnosti koja je lečena.

Ritejneri održavaju zube u korigovanom položaju nakon terapije, usmeravaju zube u pravilnu okluziju i sprečavaju neželjena pomeranja zuba. Retencioni aprati se obično nose sve vreme tokom prve godine po završetku terapije da bi se završila remodelacija kosti i desni, a zatim samo tokom noći da bi se održavao rezultat terapije. Ako se retencioni aparati ne nose kao što je dato u uputstvu, čak i za veoma kratko vreme, može doći do recidiva i vraćanja zuba u neželjeni položaj.


DOBRODOŠLI

u potpuno novu ordinaciju Dr Popović!

Na istom mestu gde je i započela svoj rad pre 35 godina –

BREGALNIČKA 6,
Crveni Krst, Beograd

WELCOME

to a brand new Dr Popovic clinic!

At the same place where we started our work 35 years ago –

BREGALNICKA 6, Belgrade

Powered by