• Српски језик
  • English
  • Deutsch
  • Русский

Obrada parodontalnih džepova

Obrada parodontalnih džepova je terapijski zahvat kojim odstranjujemo sva patološki izmenjena tkiva parodoncijuma. Kada parodontopatija progresira bez lečenja, kod pacijenta se javljaju parodontalni džepovi. Paradontalni džepovi su patološke promene u obliku džepa nastale produbljivanjem upale desni usled razaranja parodontalnih tkiva.

Ukoliko su parodontalni džepovi evidentni, posle bazične terapije (uklanjanje kamenca i poliranje zuba) pristupa se eliminaciji ili bitnom smanjenju istih. Zavisno od lokalizacije i drugih osobina parodontalnih džepova, radi se njihova obrada  (kiretaža) ili hirurško lečenje (režanj operacija).

© Copyright Stomatološka ordinacija Dr Popović, 1987 - 2022, All Rights Reserved