• Српски језик
  • English
  • Deutsch
  • Русский

Resekcije korena (apikotomije)

Apikotomija predstavlja rutinsku oralnohiruršku proceduru, kojom se uklanja inficirano tkivo periapeksa zuba zajedno sa vrhom korena. Primenjuje se kada lečenjem zuba nije postignut željeni efekat, pa apikotomija preostaje kao metoda kojom se zub spašava od vađenja.Procedura je rutinska, apsolutno bezbolna i izvodi se u lokalnoj anesteziji u nekoliko faza.Prvo se pravi mali rez pri vrhu korena, zatim se odmicanjem sluznice i periosta dolazi do kosti i polako vrši i njeno uklanjanje posebnim instrumentima, na taj način se oslobađa put do vrha korena i patološkog procesa na njemu. Onda se uklanja patološki proces i vrši resekcija ili skraćivanje korena zuba. Nakon toga, kanal zuba se puni odgovarajućim materijalima, koji omogućavaju potpuno, hermetičko zatvaranje istog. Na kraju se sve očisti, proveri i zašije. Konci stoje 7-10 dana i posle se uklanjaju u ordinaciji, a za vreme oporavka stomatolog daje uputstva o nezi, oralnoj higijeni i ishrani.

© Copyright Stomatološka ordinacija Dr Popović, 1987 - 2022, All Rights Reserved