Estetska i konzervativna stomatologija

Suština konzervativne i estetske stomatologije jesu prevencija, dijagnostika i lečenje zuba koji su oštećeni mehanički ili bakterijski, kao i sve stomatološke intervencije koje se rade u cilju postizanja lepog osmeha.
Konzervativna stomatologija obuhvata lečenje zuba oštećenih karijesom ili traumom. Lečenje konzervativnom terapijom obuhvata lečenje karijesa, korenskih kanala i postavljanje plombi i fluorizaciju zuba. Estetski element podrazumeva izbeljivanje zuba, postavljanje cirkona na zub kao i to da su plombe koje se koriste u boji zuba, što daje maksimalno zadovoljavajući estetski efekat.
Ova grana stomatologije uključuje i edukaciju pacijenata i prevenciju, gde se vodi računa da pacijent dobije sve potrebne informacije koje će omogućiti da brine o zdravlju i lepoti svojih zuba na adekvatan način.

Bregalnička br. 6

11000 Beograd, Srbija

+381(0)11/24-22-459

+381(0)63-44-33-34

Radnim danima:

08:30-12:30h / 16:00-20:00h

Email

info@drpopovic.com