• Српски језик
  • English
  • Deutsch
  • Русский

Estetska i konzervativna stomatologija

Suština konzervativne i estetske stomatologije jesu prevencija, dijagnostika i lečenje zuba koji su oštećeni mehanički ili bakterijski, kao i sve stomatološke intervencije koje se rade u cilju postizanja lepog osmeha.

Konzervativna stomatologija obuhvata lečenje zuba oštećenih karijesom ili traumom. Lečenje konzervativnom terapijom obuhvata lečenje karijesa, korenskih kanala i postavljanje plombi i fluorizaciju zuba. Estetski element podrazumeva izbeljivanje zuba, postavljanje cirkona na zub kao i to da su plombe koje se koriste u boji zuba, što daje maksimalno zadovoljavajući estetski efekat.

Ova grana stomatologije uključuje i edukaciju pacijenata i prevenciju, gde se vodi računa da pacijent dobije sve potrebne informacije koje će omogućiti da brine o zdravlju i lepoti svojih zuba na adekvatan način.

© Copyright Stomatološka ordinacija Dr Popović, 1987 - 2022, All Rights Reserved