• Српски језик
  • English
  • Deutsch
  • Русский

Uslovi korišćenja

UVOD

Dobro došli na naš veb-sajt. Ova stranica (uključujući i propratne dokumente) ima za cilj da Vas informiše o uslovima pod kojima možete da koristite naš veb-sajt, u svojstvu posetioca ili kao registrovan korisnik (Uslovi). Ukoliko nastavite da pretražujete i koristite ovaj veb-sajt, Vi dajete saglasnost i obavezujete se da se pridržavate Uslova korišćenja koje zajedno sa našom Politikom privatnosti vodi Stomatološka ordinacija DrPopović (www.drpopovic.com – veb-sajt i http://the-best-dentist.com/sr/ – odredišna stranica). Ukoliko niste saglasni sa bilo kojim delom Uslova, molimo Vas da ne koristite ovaj veb-sajt.

Termini “DrPopović”, “mi” ili “naš” odnose se na vlasnika ovog veb-sajta. Termin “ti” ili „Vi“ ili „Vaš“ odnosi se na korisnika ili posetioca našeg veb-sajta – fizičko lice koje se nalazi na teritoriji Republike Srbije ili u inostranstvu.

Sve informacije pružene na ovom veb-sajtu su namenjene samo u svrhu davanja smernica i ne predstavljaju zamenu za lični savet i tretman. Ukoliko imate hitan stomatološki slučaj, kontaktirajte nas odmah i zakažite pregled.

Pozivamo Vas da istražite naš veb-sajt i pogledate šta Vam nudimo.

KORIŠĆENJE NAŠEG VEB-SAJTA

Saglasni ste da nećete koristiti ovaj veb-sajt ili bilo koji njegov deo i/ili uslugu u nezakonite svrhe, uključujući sledeće (bez ograničenja):

Bilo koje komercijalne svrhe kao što je kreiranje, verifikovanje, potvrđivanje, ažuriranje ili proširenje bilo koje baze podataka, slanje mejlova, liste korisnika i slično;
Bilo koje ilegalne, tj. nedozvoljene svrhe prema ovim Uslovima;
Kopiranje, modifikovanje, prenošenje, prikazivanje, distribuciju, izvođenje, reprodukovanje, licenciranje, objavljivanje, slanje email-a, slanje ili prodaju informacija, softvera, proizvoda ili servisnog sadržaja sa ovog veb-sajta ili korišćenje sadržaja za preprodaju, redistribuciju ili za bilo koju drugu komercijalnu upotrebu uključujući, (ali ne ograničavajući se na), druge veb- sajtove, ankete, takmičenja ili piramidalne poslove;
Ulaz ili korišćenje veb-stranice u svrhu koju ograničava ili zabranjuje lokalni zakon;
Ulaz ili korišćenje veb-stranice u svrhu oštećenja, onemogućavanja, preopterećenja, prekomernih e-mail-ova, obaranja sistema ili pogoršanja kao i ometanje tuđeg korišćenja veb-sajta;
Objavljivanje na oglasnoj tabli, forumu ili u materijalima koji sadrže nezakonite, uznemiravajuće ili preteće sadržaje, korišćenje u svrhu klevete, mučenja, govora mržnje, skandala ili potpirivanja, kao i u sklopu bilo kakvog pornografskog ili vulgarnog materijala, ili bilo kog drugog materijala koji bi mogao da dovede do zakonski predviđene građanske ili krivične odgovornosti;
Postavljanje materijala koji može naneti štetu DrPopović-evom ili bilo kom računarskom sistemu stranke, uključujući, ali ne ograničavajući se na bilo koji virus (Trojan horses, worms, spyware, adware, time bombs, cancelbots…) ili druge računarske programske protokole, mašine ili programe koji mogu oštetiti, uništiti ili umanjiti kompjutersku funkcionalnost ili operativnost veb-sajta;
Uznemiravanje ili zlostavljanje drugih lica, kao i kontaktiranje, oglašavanje, savetovanje ili prodaju drugim licima bez pismene saglasnosti; slanje spam-ova, junk e-mail-a ili lančanih pisama;
Prikupljanje podataka ili materijala koji nisu namenjeni za Vašu upotrebu; prijavljivanje na server ili nalog kao neovlašćeni korisnik, pokušaj upada, skeniranja ili testiranja osetljivosti sistema ili mreže, kršenje mera bezbednosti i pristup bez odgovarajućeg odobrenja;
predstavljanje kao lažna osoba ili pravno lice kao i davanje lažnih izjava i lažnih informacija ili neovlašćeno zastupanje na bilo koji način;
Pokušaj da se dobije neovlašćeni pristup veb-sajtu, kompjuterskom sistemu ili mreži povezanoj sa DrPopović veb-sajtom hakovanjem, skidanjem šifre ili sličnim metodama;
Pribavljanje i prikupljanje programskog materijala i informacija (uključujući e-mail adrese i detalje ostalih korisnika) sa veb-sajta i monitoring/nadgledanje, pregledanje i kopiranje bilo kog sadržaja sa veb-sajta, bez prethodne pismene saglasnosti DrPopović-a.

Zabranjeno je izlaganje veb-sajta virusima (Trojan horses, worms, time bombs…) i drugim sadržajima koji su štetni ili tehnološki škodljivi. Ne smete pokušavati da steknete neovlašćen pristup sajtu, serveru na kom se sajt nalazi ili bilo kom serveru, računaru i bazi podataka povezanom sa veb-sajtom. Ne smete napadati sajt onemogućavanjem usluga i distribuiranim odbijanjem usluga. Kršenjem ove odredbe korisnik čini krivično delo prema važećem zakonu. U tim slučajevima, prekršaj će biti prijavljen nadležnim organima sa kojima ćemo sarađivati otkrivajući im Vaš identitet, a pravo na korišćenje ovog veb-sajta će se momentalno ukinuti.

Stranice koje sačinjavaju ovaj veb-sajt mogu sadržati pojedine tehničke netačnosti i tipografske greške. Informacije na ovom veb-sajtu mogu s vremena na vreme biti ažurirane. U potpunosti se ograđujemo od odgovornosti koja se odnosi na održavanje i ažuriranje datih informacija koje se nalaze
na stranicama našeg veb-sajta.

Po sopstvenom nahođenju  DrPopović zadržava pravo da iskoristi sva pravna sredstva ukoliko dođe do
kršenja ovih Uslova, uključujući i uklanjanje vaših postavki i sadržaja sa veb-sajta, kao i mogućnost ograničavanja Vašeg pristupa i korišćenja ovog veb-sajta.

Mi obrađujemo korisničke podatke u skladu sa našom Politikom privatnosti. Korišćenjem našeg sajta,
korisnik daje saglasnost za obradu podataka i garantuje da su svi uneti podaci tačni.

SADRŽAJ

Sadržaji stranica ovog veb-sajta služe kao opšte informacije i mogu biti promenjene bez prethodnog obaveštenja.

Ni mi, niti bilo koja treća strana, ne garantujemo tačnost, blagovremenost, potpunost i pogodnost informacija i materijala pruženih za svaku pojedinačnu uslugu na ovom veb-sajtu. Korisnik je svestan da pružene informacije i sadržaji mogu potencijalno biti netačni ili pogrešni. Izričito isključujemo i odričemo se odgovornosti za takve greške u najvećoj mogućoj meri dozvoljenoj zakonom. Gore navedeni standardi se odnose na sve sadržaje koji ste postavili na našem veb-sajtu na i sve povezane interaktivne usluge, uključujući i upotrebu društvenih mreža. Ovim potvrđujete da ste saglasni da koristite sve informacije i sadržaje ovog veb-sajta u potpunosti na sopstveni rizik u vezi kojeg se odričemo svake odgovornosti.

Vaše postavke moraju da budu:

1. tačne (ukoliko navode činjenice);
2. opšte prihvaćene (ukoliko pružaju mišljenje);
3. u skladu sa važećim zakonom u Srbiji ili u skladu sa zakonom teritorije na kojoj su navedeni.

Vaše postavke ne smeju:

1. Sadržati materijale koji za cilj imaju klevetu;
2. Sadržati bilo kakav sramotan, uvredljiv, govor mržnje ili sličan sadržaj;
3. Promovisati seksualno eksplicitne sadržaje;
4. Promovisati nasilje;
5. Promovisati diskriminaciju zasnovanu na rasi, polu, religiji, nacionalnosti, invaliditetu, seksualnoj orjentaciji ili godinama;
6. Vršiti povrede autorskih prava, baza podataka ili tuđih žigova;
7. Biti obmanjujuće ili pogrešne;
8. Predstavljati povredu dužnosti prema trećem licu poput ugovorne obaveze ili obaveze čuvanja poverljivosti podataka;
9. Promovisati bilo kakvu ilegalnu aktivnost;
10. Biti korišćene u svrhu pretnje, zloupotrebe ili sa ciljem remećenja privatnosti, uznemiravanja ili stvaranja bespotrebne nelagode drugom licu;
11. Imati za cilj uznemiravanje, sramoćenje, uzbunu ili nerviranje druge osobe;
12. Biti korišćene u svrhu lažnog predstavljanja tj. pogrešnog predstavljanja sopstvenog identiteta kao i oponašanje ili povezanost sa određenom osobom;
13. Davati utisak objave od strane nas, ukoliko to nije slučaj;
14. Savetovati, promovisati ili učestvovati u nezakonitom ponašanju poput (ali ne ograničavajući se na) kršenja autorskih prava i zloupotreba računara.

PRAVA INTELEKTUALNE SVOJINE

Ovaj veb-sajt sadrži materijale koji su u našem vlasništvu ili koji su licencirani nama, uključujući (bez ograničavanja), dizajn, plan, izgled, brend i grafiku stranice koji podležu zaštiti autorskih prava. Sva prava su zadržana. Možete odštampati jednu kopiju, preuzeti izvode sa bilo koje stranice ovog veb-sajta za sopstvenu upotrebu i možete skrenuti pažnju drugih na materijale objavljene na našoj veb-
stranici.

Ne smete menjati papirne ili digitalne kopije koje se odnose na materijal koji ste skinuli i odštampali sa našeg veb-sajta. Zabranjeno je koristiti ilustracije, slike, video snimke, audio sekvence i grafike odvojeno od propratnog teksta.

Naš status, kao i status svih identifikovanih korisnika u svojstvu autora sadržaja na našem veb-sajtu mora u svakom trenutku biti potvrđen i priznat sa Vaše strane. Ne smete koristiti nijedan sadržaj sa našeg veb-sajta u komercijalne svrhe bez prethodne pisane saglasnosti. Ako štampate, kopirate ili skidate bilo koji deo našeg veb-sajta protivno ovim Uslovima korišćenja, vaše pravo na korišćenje našeg veb-sajta će momentalno prestati i na naš zahtev moraćete da vratite ili uništite svaki primerak relevantnog sadržaja koji se nalazi u Vašem posedu.

Neovlašćeno korišćenje ovog veb-sajta može dovesti do građanske ili krivične odgovornosti.

ODRICANJE OD ODGOVORNOSTI

Ova klauzula ograničava našu zakonsku odgovornost koja se odnosi na Vaš pristup i korišćenje veb- sajta. Molimo Vas da pročitate sve odredbe i potvrdite da se slažete sa ovim Uslovima koji se baziraju na datom odricanju od odgovornosti i koji su navedeni u tekstu iznad i ispod.

Veb-sajt je dostupan svim korisnicima “u viđenom stanju” u najvećoj dozvoljenoj meri prema važećem zakonu. U najvećoj meri dozvoljenoj zakonom odričemo se odgovornosti za bilo kakvu štetu uzrokovanu ometanjem, kvarom, kompjuterskim virusima, neautorizovanim pristupom, intervencijom, promenom ili upotrebom, prevarom, krađom, tehničkom greškom, greškom, izostavljanjem, prekidanjem, brisanjem, defektom, kašnjenjem ili bilo kojim događajem ili pojavom izvan kontrole DrPopović-a, a koja može dovesti do korupcije ili imati uticaja na administraciju, bezbednost, poštenje i integritet pravilnog funkcionisanja bilo kog dela veb-sajta. Korišćenje veb-sajta je na korisnikov sopstveni rizik. Korisnik preuzima kompletnu odgovornost za sav rizik od gubitka koji potiče od skidanja ili korišćenja podataka ili navođenja i oslanjanja na ustanove, usluge, sadržaje i proizvode ili druge informacije koje potiču sa veb-sajta. Korisnik se slaže da u najvećoj meri dozvoljenoj važećim zakonom, DrPopović i pružaoci telekomunikacionih i mrežnih usluga za DrPopović neće biti odgovorni
za štetu uzrokovanu ili povezanu sa njegovim korišćenjem ili nemogućnošću korišćenja veb-sajta, te se odriče svih zahteva u odnosu na prethodno navedeno, bilo po osnovu ugovora, naknade štete ili po bilo kom drugom osnovu. Nikakav savet ili informacija bilo pisana ili usmena dobijena od DrPopović ne može promeniti ovo ograničenje odgovornosti ili stvoriti bilo kakvu vrstu garancije.

SUSPENZIJA / RASKID

Možemo, u bilo koje vreme i bez obaveštenja, suspendovati ili prekinuti pristup veb-sajtu ili bilo kojoj usluzi koja se odnosi na veb-sajtu u celini ili delimično, iz bilo kog razloga uključujući (bez ograničenja), gde su obezbeđene lažne informacije ili gde se krše Uslovi. Pristup veb-sajtu takođe može biti suspendovan bez obaveštenja ako je DrPopović u nemogućnosti da potvrdi bilo koju informaciju predatu veb-sajtu. DrPopović nije odgovoran prema Vama ili trećem licu za bilo koji prekid pristupa veb-sajtu.

NAKNADA ŠTETE

Pristajete da odbranite, obeštetite i držite DrPopović i njegove zaposlene, direktore i predstavnike, bezbednim od bilo kakvih tvrdnji, suđenja, postupaka, troškova, uključujući pravne troškove, naplate štete i odgovornosti, gubitaka i potraživanja od strane ili odgovornosti ka bilo kom trećem licu izvedeno iz aktivnosti sprovedene pod Vašim korišćenjem ili zloupotrebom našeg veb-sajta, što uključuje bez ograničenja objavljivanje sadržaja na ovom veb-sajtu, stupanje u transakcije sa DrPopović, kontaktiranje drugih kao rezultat njihovog objavljivanja sadržaja na ovom veb-sajtu, kršenje prava intelektualne svojine ili drugih prava, kao i bilo šta što proizađe iz Vašeg kršenja ili bilo kojih kršenja ovih Uslova.

NADLEŽNOST I MERODAVNO PRAVO

Srpski sud će imati neekskluzivnu nadležnost za bilo koji spor koji proistekne iz korišćenja veb-sajta, iako mi zadržavamo pravo da tužimo korisnika za kršenje ovih Uslova u zemlji u kojoj korisnik ima prebivalište, ili u bilo kojoj drugoj jurisdikciji.

Ovi Uslovi korišćenja, kao i sporovi koji proisteknu iz ili u vezi njih, uključujući i rasprave ili sporove nastale van ugovornog odnosa, biće tumačeni u saglasnosti sa pravom Republike Srbije koje je merodavno za Uslove.

STAROST I ODGOVORNOSTI

Veb-sajt mogu koristiti samo osobe koje su stekle poslovnu sposobnost za stupanje u takvu vrstu ugovora u jurisdikciji u kojoj se nalaze. Ukoliko imate ispod 18 godina ne možete pristupati i/ili koristiti ovaj veb-sajt. Pristupom i korišćenjem ovog veb-sajta potvrđujete da ste punoletni, odnosno da imate više od 18 godina.

ZAŠTITA PODATAKA

Za svrhu ovih Uslova “podaci o ličnosti” će predstavljati sledeće podatke koje možete da odlučite da nam dostavite kako biste stupili u kontakt sa DrPopović:

Ime i prezime;
Broj telefona;
E-mail adresa;
Ostale podatke koje odlučite da uključite u poruku poslatu nama preko našeg veb-sajta.

Izborom da kontaktirate DrPopović putem veb-sajta dajete svoj eksplicitan pristanak na naše prikupljanje i obradu podataka o ličnosti koje nam svojevoljno pružate u svrhu stupanja u kontakt sa DrPopović-em.

Ukoliko postanete pacijent DrPopović molimo Vas da pročitate našu Politiku privatnosti kako biste bili upućeni u detalje vezane za prikupljanje, skladištenje, obradu i korišćenje Vaših podataka o ličnosti.

PROMENE OVIH USLOVA

Možemo promeniti date Uslove u bilo koje vreme. Savetuje se korisniku da povremeno proveri datu stranicu kako bi proverio da li ima eventualnih izmena, s obzirom na to da su sadržaji vidljivi svim korisnicima u bilo koje vreme. Određene odredbe sadržane u ovim Uslovima mogu biti zamenjene ili objavljene na drugom delu veb-sajta.

VAŠA PITANJA

Ukoliko imate pitanja, sugestije ili zamerke vezane za sadržaj ovog veb-sajta molimo Vas da nas kontaktirate na info@drpopovic.com.

Hvala na poseti našem veb-sajtu.

© Copyright Stomatološka ordinacija Dr Popović, 1987 - 2022, All Rights Reserved