Splint protiv bruksizma

Noćni zaštitni splint se izrađuje kod pacijenata koji pate od bruksizma, odnosno noću škrguću zubima i na taj način ih vremenom abradiraju. Takve abrazije mogu posle izvesnog vremena u potpunosti da pojedu zube. Iz tog razloga se takvim pacijentima pravi noćni zaštitni splint koji onemogućava škrgutanje, a svojim oblikom podseća na zaštitu koju nose bokseri.

Prvo se uzima otisak gornje vilice pacijenta, pa se u laboratoriji prema tom otisku izrađuje splint koji treba idealno da naleže na zube i stvori neku vrstu vakuma, da se u toku noći ne bi desilo da se olabavi ili ispadne. Sa vremenom, splint pomaže u umanjenju intenziteta stezanja mišića u vilici a samim tim i posledica koje to donosi, ali je za to veoma važno da se splint nosi svake noći.

DOBRODOŠLI

u potpuno novu ordinaciju Dr Popović!

Na istom mestu gde je i započela svoj rad pre 35 godina –

BREGALNIČKA 6,
Crveni Krst, Beograd

WELCOME

to a brand new Dr Popovic clinic!

At the same place where we started our work 35 years ago –

BREGALNICKA 6, Belgrade

Powered by