Privremene krunice i mostovi

U toku terapije, dok se izrađuju fiksne zubne nadoknade, pacijenti mogu da obavljaju sve svoje svakodnevne aktivnosti zahvaljujući privremenim krunicama i mostovima. One se prave od visoko–estetskih kompozitnih materijala, sa česticama od keramike i koriste se u fazi prilagođavanja, pre stavljanja definitivnog rada ili u periodu predviđenom za oseointegraciju. Ova vrsta nadoknada je prvenstveno funkcionalna i njene estetske karakteristike nisu kao kod trajnih zubnih nadoknada.