• Српски језик
  • English
  • Deutsch
  • Русский

Sinus lift

Sinus lift je elevacija poda maksilarnog sinusa i to je hirurška procedura koja podrazumeva premeštanje dna gornjeviličnog sinusa prema gore uz istovremenu nadogradnju koštanog defekta kako bi se stvorila dovoljna visina kosti koja je neophodna za ugradnju implanta.

Koristi se u slučajevima bezubosti u bočnim regijama gornje vilice kada je usled resorpcije alveolarnog grebena ( preranog gubitka zuba I posledičnog smanjenja same kosti ) ili jake pneumatizacije maksilarnog sinusa ( sinus ima veliku zapreminu ) nemoguće ugraditi dentalne implante na način da se ostvari njihova željena stabilnost.


© Copyright Stomatološka ordinacija Dr Popović, 1987 - 2022, All Rights Reserved