• Српски језик
  • English
  • Deutsch
  • Русский

Dr Ivan Georgiev

Dr Ivan Georgiev

  • Doktor stomatologije

Dr Ivan Georgiev diplomirao je na Stomatološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu 2012. godine gde je završio i pripravnički staž u trajanju od godinu dana.
Od 2012. godine počinje sa radom kao doktor stomatologije i aktivno pohađa stručne skupove i kurseve iz oblasti protetike i endodoncije.
Od 2022. godine zaposlen je u Dr Popović stomatološkoj ordinacijj.

© Copyright Stomatološka ordinacija Dr Popović, 1987 - 2022, All Rights Reserved