• Српски језик
  • English
  • Deutsch
  • Русский
dr popovic ordinacija akreditovana temos akreditacijom 001

Dr Popović specijalistička ordinacija akreditovana TEMOS akreditacijom

Početkom jula naša ordinacija je akreditovana od strane akreditacione kuće TEMOS. Time smo postali jedina stomatološka ordinacija u Srbiji sa ovom akreditacijom.

Iza akreditacione kuće Temost stoji The Temos International Healthcare Accreditation Program, nezavisni akreditacioni sistem čiji je cilj poboljšanje usluga klinika i drugih praksi koje pružaju zdravstvene usluge ali i usluge iz drugih oblasti, kako domaćim, tako i internacionalnim klijentima uz poštovanje najbolje internacionalne prakse i znanja.

U ocenjivanju naše ordinacije učestvovali su Dr Claudia Mika, osnivač i izvršni direktor Temos International GmbH i Dr Ioannis Krallis, doktor stomatologije zadužen za procenu kvaliteta.

Temos ima za cilj da u oblast zdravstvenih usluga uvodi međunarodne standarde. Trenutno, Temos uslovi za akreditacije uključuju oko 500 kriterijuma.

Ordinacije koje poseduju Temos akreditaciju su za pacijente garancija kvaliteta i poverenja jer moraju biti ispoštovani visoki standardi u kvalitetu usluga i transparentnosti. Ono što pacijenti dobijaju je sigurno i stučno lečenje i visok kvalitet tretmana u našoj ordinaciji.

Dobijanjem TEMOS akreditacije, postali smo priključeni na sledeće dve mreže: Diplomatic Core (DC) i International Assistance Group (IAG).

Opširniji tekst čeka vas uskoro na našem blogu.

Share:
© Copyright Stomatološka ordinacija Dr Popović, 1987 - 2022, All Rights Reserved